Likwidator spółki musi znać historię księgową, jeśli jest jednocześnie wspólnikiem

Wspólnik-likwidator musi mieć wiedzę na kwestia ksiąg rachunkowych spółki,
jeśli chce by sąd zwolnił go z kosztów procesu. Nie może tłumaczyć się tym, że
jego udziałowiec kontroluje księgowość – stwierdził WSA w Gliwicach.


brak podanego kodu w bazie